Dóša test a pulzní diagnostika. Jak určit svou tělesnou konstituci v ájurvédě?

V ájurvédě existují 3 základní konstituční typy. Jsou jimi váta, pitta a kapha. Pokud vás zajímá k jakému typu patříte, máte hned několik možností, jak to přesně zjistit. Jak na to vám poradí ájurvédská terapeutka Andrea Lazarská. 

ájurvéda
Zdroj foto: Pixabay

Co je prakrti a jak se dělí?

Prakrti je individuální kombinace tří sil nazývaných dóši (váta, pitta, kapha) představuje klíčový koncept ájurvédy. Tento specifický vzorec energií činí člověka jedinečným a zasahuje do všech aspektů jeho života, určuje, k čemu bude přirozeně tíhnout, od čeho se bude odvracet, co mu bude a nebude dělat dobře, jak se bude chovat, jeho psychologické přístupy i fyzické rysy, jaké potraviny budou pro něj vhodné, jaké barvy jej harmonizují či rozrušují, typy zaměstnání, místa dovolených, tendence k určitým typům onemocnění atd.

Prakrti získáváme narozením a po celý život se nemění. Prakrti rozlišujeme jednodóšickou (tj. převažuje výrazně pouze jedna dóša), dvojdóšickou (nejčastěji) a výjimečně třidóšickou (váta, pitta, kapha ve stejném poměru).

Jak a proč se může naše prakrti změnit?

V praxi se velice často stává, že v průběhu života (stravou, životním stylem, vztahy, traumaty aj.) se od své prakrti vychýlíme. Pak hovoříme o vikrti - konstituci současného okamžiku - jedná se o stav vedoucí k nerovnováze a nemoci.

Pokud se současný stav dóš v těle shoduje se stavem v době narození, zažíváme zdraví a rovnováhu, cítíme životní pohodu. Pokud se od prakrti vychýlíme, nastupujeme na cestu k potížím až nemoci. 

Jak zjistím, jaký jsem typ v ájurvédě? Váta, pitta, nebo kapha?

Jediným plně spolehlivým způsobem, jak zjistit svou prakrti (a vikrti) představuje pulzní diagnostika, kterou provádí zkušený ájurvédský lékař/terapeut. Terapeut má navíc tu výhodu, že daného jedince vidí, vnímá, cítí jeho energii, má zkušenosti a srovnání a může si v případě potřeby při diagnostice dopomoci doplňujícími otázkami.

Na co dávat pozor při vyplňování dóšických testů?

Další cestou, již omezenou a méně spolehlivou, je vyplnění dóšických testů, které lze nalézt na internetu či v knihách. Tuto metodu považuji pouze za orientační, testy se liší svou kvalitou i vypovídacími schopnostmi, velmi záleží na způsobu položení otázek, přičemž výběr odpovědí bývá mnohdy omezený (někdy nám prostě přesně nesedí žádná z nabízených odpovědí), odpovídáme subjektivně, máme odlišnou představu o tom, jak velké jsou naše ruce, svaly, výška, jak vypadá suchost, lehkost apod., tato kritéria nejsou jasně stanovena. To vše může vést k nepřesným závěrům. 

Pokud se i přesto rozhodnete podobný test vyplnit, pak za účelem zjištění prakrti odpovídejte na otázky na základě hodnocení vašeho celého života, tj. vaše celoživotní sklony. Chcete-li zjistit vikrti, momentální stav dóš, vyplňte dle stavu posledních měsíců.  Za účelem větší přesnosti bych doporučila si udělat více testů z různých zdrojů.

Dóša test:

https://www.ayurveda.cz/dosa-test.htm

https://www.akka-ajurveda.cz/dosa_test


Autor článku: Mgr. Andrea Lazarská 

Komentáře

Oblíbené příspěvky