Hovory o sexu. Jak zacházet se svou sexuální energií a je zdravý celibát?

Je jaro a mnozí z nás pociťují volání přírody, probouzející se biologické potřeby toužící po svém naplnění. Ájurvéda definuje tři základní pilíře zdraví, mezi něž patří sex, spánek a jídlo. Sex je tedy opravdu velmi důležitý pro naše zdraví a své sexuální potřeby bychom neměli opomíjet. Je však ale dobré vědět, jak se svou sexuální energií správně zacházet. Dozvíme se například, jakou sexuální frekvenci ájurvéda doporučuje, jestli je zdravý celibát a čemu bychom se v sexu měli vyhnout. Odpovídá ájurvédská terapeutka Andrea Lazarská. 

Sex
Zdroj foto: Pixabay


Jak ájurvéda vnímá sexuální energii?

Sexuální energie je velmi silná forma energie, životní síla, která se manifestuje v různých fázích života různě. Není možné, aby vymizela, může však nabírat různou podobu (sex jako fyzický akt na úrovni těla, láska na úrovni srdce, duchovní extáze na vyšší úrovni našeho bytí). 

Již dříve jsem uvedla, že jedním z klíčových konceptů ájurvédy je myšlenka, že vše, s čím přicházíme do styku, má schopnost nás podpořit či narušit, tj. vše může být lékem i jedem, záleží na okolnostech. Totéž platí pro sexuální aktivitu. Sex nás vyživuje a dává nám životní energii, nicméně z rovnováhy nás bude vyvádět, pokud svou sexuální sílu používáme v nadmíře, nesprávným způsobem či ji budeme potlačovat.

K sexu je také třeba přistupovat obdobně jako např. ke stravování – vyhnout se všemu lacinému, rychlému, zkaženému a podporovat „celistvý“ sex, který začíná u nás samotných, u sebelásky

Mám trochu pocit, jakoby byl sex dnes jen nástroj k vlastnímu uspokojení...

Přístup k sexu, zejména na západě, se zdá být docela primitivní ve srovnání s východními naukami. Sex neslouží pouze ke stvoření života a k vlastnímu potěšení, ale má mnoho dalších funkcí. Představuje prostředek vlastního vyjádření, způsob výpovědi o našem fyzickém vztahu k sobě a k okolnímu světu, způsob uspokojení naší potřeby sdílet a spojit se s druhým člověkem na všech úrovních. Sexualita nás spojuje s vlastním tělem, smysly i duší, erotická rozkoš je svou povahou záležitostí přítomného okamžiku, tj. jedná se o spojení, v němž odhazujeme většinu svých fyzických omezení, abychom si plně vychutnali lidský kontakt. 

Může se sex stát třeba i nástrojem k mystickým zážitkům? Mně se to stává...

Zkoumáme-li erotickou energii beze studu, může uvést naše tělo a ducha do extáze, která má tu moc v nás vyvolat změněné stavy vědomí. Z tohoto úhlu pohledu se jedná o mysteriózní energii.  Sexualita a vyšší vědomí jsou úzce propojené, může představovat cestu k vyšším duchovním stavům. Ačkoli se celibát převážné většiny z nás týkat nebude, není od věci si uvědomit, že sex může představovat posvátnou aktivitu a takto k němu přistupovat.

Naše sexualita je velice unikátní a stejně tak unikátní je i způsob, jakým svou sexualitu projevujeme, zažíváme a sdílíme. Projevuje se zde mnoho bloků a strachů, ať již vycházejících z kultury a prostředí, ve kterém vyrůstáme, tak z nás samých. 

A co ten celibát? Dá se zvládnout? Je to vůbec zdravé, taková askeze?

Žijeme ve společnosti, která v nás zanechává silnou stopu křesťanského pohledu na sex jako na něco nečistého, špinavého, nechtěného. Mně se více líbí pohled indický, kde na jedné straně rozvíjejí učení o tom, že sexuální energii lze využít za duchovním účelem pro vnitřní vývoj jako cesty k dosažení tzv. samádhi  (např. klasická jógická tantra), na druhé straně ale též dávají volbu jinou -  k sexu přistoupit jako k umění a radosti.

Sex obvykle vyvolává orgasmus a uvolnění tak obrovské energie je důležité pro fyzické, mentální a psychické zdraví. Orgasmus je jedním ze způsobů uvolnění zbytků energie, kterou nasbíráme v běžném styku s ostatními lidmi. Mezi další způsoby patří cvičení, nebo tvůrčí činnost. Nemá-li člověk žádný způsob uvolnění energie, energie se v těle hromadí a může časem způsobit např. deprese, projevy násilí či jiné patologie.

A jak se může projevovat zablokovaná sexuální energie?

Mnoho zdravotních problémů (bolesti a křeče nohou, zatuhlost kyčlí, ledvinové potíže aj.) souvisí se sexuální energií, jejím zablokováním (což se může paradoxně projevovat až posedlostí sexem) či jejím nesprávným používáním. Pro zajímavost uvádím, že se zablokovaná sexuální energie může rovněž projevit např. v době menopauzy návaly horka. I mnohé psychologické problémy vychází z nerovnováhy sexuální energie, dokonce velká část vztahových problémů se váže na rozmnožovací tkáň a stav kořenové čakry, kde sídlí Kundalini Šakti

Specifickým tématem v oblasti sexu je téma kompenzace – nahrazování sexuální potřeby (kvantity či kvality) jinou činností (jídlem, sportem, pracovním nasazením).  A ještě jedna myšlenka - čím více je ve společnosti sexualita potlačována, tím násilnější se společnost stává.

Pro to vše je důležité k sexu přistupovat vědomě a celistvě, vybírat si vhodného partnera, nacházet správnou míru a kvalitu sexu tak, aby nás po všech stránkách vyživoval, podporoval imunitu i kvalitní spánek a my se cítili šťastně, zdravě, celistvě. 

Jak často by se lidé měli milovat?

Vhodná frekvence sexuálního styku se liší dle ročního období, konstituce člověka a způsobu, jakým sex provádíme. Nejvhodnější roční období pro sex představuje konec zimy a jaro, kdy se přirozeně snižuje váta a zvyšuje kapha.

Jedinec s převažující váta dóšou by měl mít sexu nejméně, zejména na podzim a v zimě (roční období, ve kterém se váta zvyšuje) se doporučuje sexuální aktivita maximálně 1x měsíčně. Pitta jedinci vyžadují větší intenzitu a je náročné uhasit jejich touhu. Kapha jedinci mají v ohledu četnosti štěstí největší, neboť svým založením toho vydrží nejvíce a např. v zimě si sex mohou dopřávat i každý den. 

Existuje nějaké tabu v sexu dle ájurvédy? Čemu by se lidé měli v sexu vyhnout?

Ano, popíšu níže, co všechno je v sexu nevhodné a co by se nemělo dělat:

  • nevhodný je sex v poledne, o půlnoci, při západu a východu slunce
  • zadržování ejakulace
  • nadměrné množství sexu, vč. masturbace, několikanásobný orgasmus v průběhu jedné noci
  • sex během menstruace
  • násilný, exotický sex v nesprávné tělesné poloze, perverzní a neuspokojivý sex (má negativní dopad na fyzické i mentální zdraví)
  • intenzivní sex pod vlivem omamných látek
  • používání chemických spermicidních látek
  • tantrické sexuální praktiky bez řádného vedení
  • sexu, pokud jste nemocní, příliš unaveni, hladoví či bezprostředně po jídle

To je velice zajímavé. Troufám si tvrdit, že pro mnohé lidi to bude znamenat trochu problém :-)

Co se naopak v sexu dle ájurvédy doporučuje a celý článek od Andrey Lazarské o tomto tématu se připravuje ke zveřejnění na jejích webových stránkách, které můžete sledovat: 

WWW.AJURVEDSKATERAPIE.CZ


Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře

Oblíbené příspěvky