Magická medicína našich předků. Zaříkání a prášek z těla odsouzence pomohou!

Medicína našich předků byla mnohdy hrozivá, přesto spousta metod fungovala, a funguje i dodnes. Jedním ze způsobů léčby bylo i zaříkávání nemocí. Nešlo jen o bradavice, slovy se vyhánělo takřka cokoli. 

Můžeme se domnívat, že takové průpovídky asi moc úspěšné v léčbě nebyly a klasické medicíně je tento způsob jistě pro smích, ovšem dobře víme, jakou moc slova mají. Například v případě modliteb, kleteb, uhranutí, vyslovení různých přání a podobně. I zlou nemoc můžete odehnat těmi správnými slovy. Otázkou je, zda ji poprosit, aby odešla, anebo ji rázně a nekompromisně vyhodit. 

Magická madicína
Zdroj foto: Pixabay


Jak zaříkávali ve starověké Indii

Už ve starověké Indii se zaříkávalo v průběhu mnoha vcelku vyspělých lékařských úkonů. Ve starých lékařských textech z doby před více než třemi tisíci lety se popisují nejrůznější způsoby léčby, například v jednom z nejstarších hymnických textů zvaném Rgvéda se popisuje toto zaříkání proti souchotinám, které jsem objevila v knize Vladimíra Miltnera Lékařství staré Indie.  

Ty nemocný člověče! 

Léčím tě ze souchotin, tajemné choroby.

Ó Indro, ó Agni!

Je-li nemocný pod vlivem zlé planety,

zbavte ho toho vlivu.

I kdyby měl krátký život souzen,

i kdyby už zmíral nebo už byl mrtev,

odvrátím ho od bohyně smrti Nirrti

a bude žít sto let.

Sto očí má úlitba, kterou provádím,

sto let jistě bude žít.

Nechť ho Indra chrání před hříchy,

nechť mu dá stoletý život.

Ty nemocný člověče!

Prožij sto dob dešťů,

sto zim a sto let klidně a šťastně!

Indra, Agni, Slunce a Brhaspati,

uspokojení úlitbou, nechť ti dají stoletý život! 


Miltner také popisuje průběh operace a zaříkání, které indický lékař provádí po výkonu. Zkrápí pacienta vodou a obřadně odříkává text. Následně poučí pacienta, jakým způsobem má na sebe dbát a nadále pečlivě ošetřuje jeho rány. 

K zažehnání divých běsic,

hrozných zloduchů a ďasů

provádím teď zaříkání.

Stůjž mi Brahman ku pomoci.

Brahmane a všichni bozi!

Zabte přízraky a běsy,

hady, zlobohy a skřety,

kteří trápí nemocného.

Klaň se přede všemi bohy

a oni tě budou chránit

před vším strašným nebezpečím,

jež ti hrozí ze všech směrů.

Ať tě chrání všichni světci,

žrecové i poustevníci,

ať tě chrání hory, řeky,

pohoří a oceány.

Oheň ať ti chrání jazyk,

Vítr ať ti chrání vany,

Indra ať ti chrání sílu,

Manu zátylí a rozum,

polobozi chraňtež lásky,

Varuna ať rod ti chrání,

oceán ti chraniž pupek,

Slunce chraň ti zrak a oči,

směry světa sluch a uši,

Měsíc ať ti chrání mysl,

planety ti chraňtež krásu,

noci ať ti stín tvůj chrání,

Voda ať ti chrání sémě,

byliny tvé ochlupení,

nebesa ti chraňtež smysly,

Země ať ti chrání tělo,

Agni Vaišvánara hlavu,

Višnu ať ti chrání mužství,

Polárka ti chraniž brvy,

Brahman ať ti chrání život.

Přítomni jsou tito bozi

v tělesné tvé schránce stále.

Ať tě všichni ochraňují,

ať ti vysoký věk dají.

Brahman ať ti skýtá blaho,

bozi ať ti blaho přejí,

Oheň blaho, Vítr blaho,

blaho bozi s Indrou v čele.

Ochrana ta Brahmanova

věru nejvyšší je blaho.

Žij si klidně bez potíží,

bez chorob a bez bolesti.

Sváhá!

Tímto védským zaříkadlem

zapudil jsem z těla tvého

všechny zloduchy a trýzně.

Dožij věku vysokého! 


Starověké lékařství bylo vyspělé

Zaříkávali také Chetité a Peršané. Starověké lékařství bylo velice vyspělé, zejména země jako Egypt, Indie a Čína byly na vysoké úrovni. Jinak vypadalo zaříkávání ve středověku. Medicíně se věnoval kdekdo, počínaje babkami kořenářkami, porodními bábami, ranhojiči a mastičkáři a lékaři konče. Mnohdy o léčbě nemocí věděli více lidoví léčitelé než studovaní doktoři. 

Čtěte také: Ebersův staroegyptský lékařský papyrus popisuje zajímavou léčbu nemocí

Magická a pohanská zaříkávání byla čím dál tím více nahrazována křesťanskými modlitbami. Zaříkávání nemocí bylo v kterýchkoli dobách vždy více spojováno s tradiční léčbou bylinkami a také s užíváním různých dryjáků, které často obsahovaly všelijaké nechutnosti, části zvířecích či lidských těl nebo jejich exkrementy. Ceněn byl například prášek z těla odsouzence a podobně. 

Jak se zaříkával mor

Ve své knize Mor 1480 - 1730 popisuje Karel Černý vyprávění, které ve svých denících zaznamenal Matyáš Borbonius. Jedná se o příběh olomouckého biskupa z 16. století, který se jmenoval Jan Dubravius. Vyhledala jej nemocná žena, která po něm žádala, aby jí napsal zaříkání proti její nemoci. Protože biskup na magické taškařice nevěřil a vyznával svou víru, udělal tuto věc: napsal na papírek větu ve znění “z hovězího masa polívka dobrá bývá”, a ten si dotyčná pověsila na krk. Vzápětí se uzdravila. 

Pomocí tohoto “zaříkání” se uzdravila také spousta jiných nemocných, a nakonec se papírek vrátil ke svému tvůrci, který po čase onemocněl a na příhodu už dávno zapomněl. Onen amulet se zaříkáním se k němu dostal se slovy, že si jej smí rozbalit a přečíst až poté, co se uzdraví. Nemoc pominula a biskup objevil vlastní rukou napsaný text. Je to dílo náhody, sugesce nebo důkaz toho, že léčba zaříkáním funguje?

V době středověku varovali kněží před zaříkáním původu pohanského, které bylo výplodem nečistých sil. Naopak doporučovali zaříkání křesťanská. Jeden z amuletů proti moru tvořilo zaříkání napsané na kousku papíru. Jednalo se o začáteční písmena vět jako například “Kříži Kristův spas mne. Kříž Kristův vítězí a panuje, skrze dřevo Kristova kříže osvoboď mne, Pane, od tohoto moru. Bože, Bože můj, vyžeň mor z tohoto místa, a spas mne.” a podobně. 

Jak se zaříkávalo na Moravě

Kdekoli na světě bylo obvyklé, že lidový léčitel nebo šaman zaříkával nemoc a vyháněl z těla zlého ducha. Často se tak dělo mnoha tradičními, opakovanými i tajnými postupy. Také na Moravě lidoví léčitelé vyháněli zlé duchy zaříkáváním. Přivolání lékaře stálo peníze, a ne každý si ho mohl dovolit. Zaříkávání se také spojovalo s vykuřováním pomocí bylin, nemocnému se například ostříhaly nehty a kousek vlasů, které se jakožto původce nemoci promíchaly, rozdělily na tři hromádky a zabalily. Následně se ve stodole nad hlavou nemocného, jež se měl postavit ke sloupu nebo trámu, vyvrtal do dřeva otvor, kam se rituálně se zaříkáváním vložil balíček a díra se zatloukla. Takto se na dalších dvou místech uvěznil duch nemoci, aby se nemohl k člověku vrátit. 

Zaříkáváním se léčily i děti. Například se házely žhavé uhlíky do mísy s vodou a počítalo se od devíti ku jedné. Následně se voda vylévala z místnosti ven přes hlavu dítěte spolu se zaříkáním. Lidových způsobů bylo mnoho. Některé byly k smíchu, jiné naháněly hrůzu. Přesto se tradovalo, že pomáhají. 

Článek jsem psala v roce 2017 do tehdejšího tištěného magazínu Šaman. 


Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře

Oblíbené příspěvky