Čára osudu nebo linie manželství. Co znamenají vedlejší linie na ruce?

 Kromě pahorků pojmenovaných podle planet a kromě hlavních linií, které tvoří čáry života, hlavy a srdce, se v dlani nacházejí mnohé vedlejší linky. Také ony mají svou vypovídající hodnotu. Nutno zmínit i čáru osudu, jež bývá řazena k hlavním čarám, ale ne u každého se vyskytuje. Neméně důležité jsou i různé značky v podobě hvězdiček, křížků nebo ostrůvků. Při výkladu záleží především na jejich umístění. 

Venušin pás
Zdroj foto: Pixabay

Aby byl výklad z ruky kompletní, nestačí pouze znát podrobnosti o čáře života, hlavy nebo srdce. V dlaních se nachází spousta dalších čar a značek, některé se navíc v průběhu života mění. Abychom se v tom všem vyznali, je dobré si při důkladné analýze dlaň vyfotit a všímat si každého detailu. Podstatný je také tvar ruky a prstů, délka jednotlivých článků. Svou roli hraje i to, zda je člověk levák nebo pravák. Dominantní ruka je pak tak, která ukazuje realitu a projevené dispozice. Ta opačná naznačuje možnosti. 

Čáru osudu nemá každý

Čára osudu se táhne odspodu dlaně a směřuje vzhůru k prostředníku. Podle jejího vzhledu a případného napojení na další linie lze usuzovat na štěstí a úspěch v životě nebo na jakousi  předurčenost. Někteří lidé ale čáru osudu nemají nebo se jim na dlani objeví až v pozdějším věku. I to má svůj význam, většinou záleží jen na nich, co jim život přinese - tak říkajíc mají svůj život pevně ve svých rukou. Někdo je dítětem štěstěny, jiný je nucen tvrdě bojovat se svým osudem. Mnohé potíže se ale dají vlastním úsilím překonat. Vždy záleží na tom, jakým způsobem člověk dokáže svůj dar a své dispozice využít. 

Venušin pás odkrývá vášeň

Venušin pás se vyskytuje v podobě prohnuté linky ve tvaru misky přímo nad čárou srdce, pod prostředníčkem a prsteníčkem. Nebývá na každé dlani. V podstatě posiluje zaměření čáry srdce, týká se totiž emocí, vášní, ale také prožívání rozkoše a sexuality. Lidé, u kterých se Venušin pás nachází, bývají žhavými milovníky plnými citu, vášně a rozbouřených pudů. Silné emoce bývají také přenášeny do tvůrčí činnosti a umění. 

Nositelé Venušina pásu rychle vzplanou milostným citem a bývají velmi smyslnými. Nakolik dokáží své pohnutí ovládnout nebo projevit souvisí také s jinými znaky a dispozicemi, které mohou tyto pohnutky i potlačovat. Pokud je Venušin pás vzhledově v normě, jedná se o člověka, který je laskavý, vstřícný, ohleduplný, citový, šarmantní a přitažlivý. Žije láskou ke všemu živému. 

Jestliže je linka rovná a krátká, jedná se o opatrného a uzavřeného člověka, který je více zaměřený na sebe, na své ego a své jednání dobře promýšlí, naopak silná, dlouhá a výrazně rudá linka může znamenat i pohlavní zvrácenost nebo brutalitu. Pás, který protíná čáru osudu a linku Apollóna pod prsteníkem označuje velký umělecký talent. V případě, že dosahuje na Merkurův vrch k malíčku, může vypovídat o povolání nositele v oblasti obchodu, médií nebo zdravotnictví. Přerušovaná linie naznačuje nestálost ve vztazích a promiskuitu.

Neptunovy náramky prorokují zdraví

Určitě jste si všimli řetězovitého náramku na vnitřní straně vašeho zápěstí, je to místo, kde se měří pulz. Právě tam je ukryto zdraví a životní energie. Neptunovy náramky neboli rascetty, kterých může být několik, odpovídají zdravotní kondici a životním dispozicím jejich nositele. Říká se, že by měly být tři, a pokud jsou dobře znatelné a nepřerušené, předurčují pevné zdraví a dlouhý život. První čára směrem od dlaně k předloktí se týká výhradně zdraví, druhá majetku a třetí úspěchu. 

Merkurova linie je ukazatelem zdraví či nemoci

Merkurova neboli zdravotní linka se táhne přibližně od středu dlaně a směřuje k Merkurově pahorku pod malíček. Není přítomna na každé ruce. Její výskyt vypovídá o zdravotním stavu vnitřních orgánů, zejména těch, které se týkají trávení. Říká se jí také linie jater. Pokud je linka roztřepená nebo přerušovaná, rozhodně není ukazatelem dobrého zdraví. Podle drobných odchylek linky a dalších aspektů dokáží zkušení chiromanté přesně diagnostikovat zdravotní problémy člověka. 

Čáry manželství ukazují dlouhodobé svazky

Čáry manželství najdeme na boční hraně ruky pod malíčkem v úrovni nad čárou srdce. Jedná se o krátké vodorovné linky, které udávají dlouhodobé svazky nebo přímo manželství. Především se týkají citového pohnutí ve vztahu s druhým člověkem. Rozlišuje se také, zda je linka rovná, přerušená, zdvojená, zasahuje na Merkurův vrch pod malíček nebo směřuje na opačnou stranu ke hřbetu ruky. Podle toho se rozpoznává povaha daného vztahu. Z těchto linek mohou vystupovat kraťoučké svislé linky, které udávají počet dětí v daném partnerství. 

Via lasciva přináší problémy

Tak zvaná via lasciva, Neptunova čára, čára požitkářství neboli mléčná dráha je příčná linka, která vede od Venušina vrchu k pahorku Měsíce. O svém nositeli ale spíše prozrazuje mnohé negativní povahové vlastnosti, například také sklony k promiskuitě, drogové závislosti a naprosté nevyzpytatelnosti. Tento člověk často žije ze dne na den beze špetky zodpovědnosti a chová se velmi frivolně, nezávisle a nevyrovnaně. 

Charakteristická je především velká nestálost, často právě přítomnost toxinů a jedů v těle. Takový člověk může mít v kombinaci s jinými charakteristickými čarami i velké kouzlo osobnosti a charisma, může se jednat o umělce, bohéma nebo člověka s jasnozřivými schopnostmi či psychotika. Některé zdroje uvádějí, že tato čára představuje velkou ochranu pro svého nositele. Je to myšleno tak, že ač přitahuje svým chování potíže, dokáže z nich hladce vybruslit. 

Martova linie dodává odvahu

Martovou linií bývá označována souběžná linie s čárou života, která bývá považována za její podpůrnou sestru. Často se nachází u osob, které mají pohnutý život, tato linka jim totiž dodává patřičnou ochranu a sílu vše zvládnout. Přináší aktivitu, energii, odvahu, rozhodnost, ctižádost, houževnatost, pevné zdraví a často i praktické, technické nebo matematické zaměření. Lidé s Martovou linií bývají například lékaři, záchranáři, vojáci nebo policisté. 

Kruh Šalamouna znamená moudrost

Pokud najdete kolem svého ukazováčku kruh nebo linku, která vyrůstá z boku ruky a směřuje na vrch Jupitera, můžete si pogratulovat, jedná se o znak moudrosti. Dává svému nositeli také zájmy o mystiku, náboženství, psychologii, práva či metafyziku. Dalším podobným kruhem je Saturnův prstenec, který zase se pro změnu nachází kolem prostředníčku. Člověk, na jehož ruce jej nalezneme, může být klidně i geniální vědec nebo fanatik, ale s lidmi to tedy moc neumí, většinou se jedná o samotářského morouse a podivína. Existuje také Apollónův prstenec, který posiluje tvůrčí a umělecké schopnosti Apollónova neboli Slunečního pahorku.

Význam značek na pahorcích rukou se liší

Na pahorcích, jejichž významy byly vysvětleny v druhé části seriálu, se často nacházejí rozličné značky. Hvězdička bývá většinou šťastným a úspěšným znamením, ale není tomu tak ve všech případech. Na rozdíl od ní křížky přinášejí překážky a trápení. Trojúhelníky naznačují směr energie, aktivity a činorodosti, čtverce jsou o něco klidnější, vypovídají totiž o stagnaci, uzavřené energii a bezpečí. Ostrůvky a kruhy poukazují na zacyklenou potíž, která může mít i zhoubný charakter, pokud se neosvobodí a nedostane ven. Body nebo tečky na čarách často označují nemoci nebo důležité události. 

Délka prstů vypovídá o vůli a schopnostech

Chiromanté si všímají už tvaru ruky a postavení jednotlivých prstů. Pokud máte například dlouhý palec, svědčí to o vaší vůli, odhodlání a velké tvrdohlavosti, krátký a slabý palec mají líní, pasivní nebo submisivní lidé. Ukazováček bývá vůdčím prstem, jeho délka vypovídá o ctižádosti, cílevědomosti, vůdčích schopnostech i vůli něco v životě dokázat, ale také i o vypočítavosti nebo pýše. Jestliže je stejně dlouhý nebo kratší než prsteníček, tento člověk je spíše bohém a umělec, prsteníček jakožto Apollónův prst vypovídá o uměleckém nadání a tvořivosti, ale také o prožívání emocí a vášní. 

Záleží ale také na dalších aspektech, ještě nedávno se s žertem tvrdilo, že delší prsteníky mají lesbičky nebo muži disponující nadměrným libidem. Saturnův prst je prostředníček, jeho délka vypovídá o vážnosti a serióznosti, dlouhé malíčky mají zase pro změnu šprýmaři, jazykově nadaní jedinci s perfektními komunikačními schopnostmi nebo také podvodníci. 

3. díl seriálu o chiromantii, napsáno pro magazín Šaman v roce 2017


Autor článku: Taťána Kročková

Komentáře

Oblíbené příspěvky