Co je Babské ucho

Babské ucho je magazín o bylinkách, alternativní medicíně, zdravé stravě, etikoterapii, ájurvédě a mnoha dalších odvětvích celostní medicíny, která se zaměřuje na individuální a celostní přístup k léčbě těla i duše, nikoli jen na potlačování symptomů a užívání léků. Je spousta možností, jak se léčit a žít tak, abychom nebyli nemocní. Celkově je stránka zacílena na zdraví těla i duše, čili zde patří třeba i vztahy a mnohá psychologická i psychiatrická témata. Nebudou chybět ani články z dějin medicíny, zkušenosti našich prababiček, babské rady a tradiční léčebné postupy lidových léčitelů. 

Pokud si vyrábíte vlastní bylinné produkty, přírodní kosmetiku, čerpáte z přírody, nebo jste odborníkem na některá odvětví a obory alternativní medicíny, můžete zde jak publikovat své články, tak i propagovat svou nabídku, např. krémy, tinktury, bylinné čaje apod.

Název “babské ucho” označuje lidový název léčivé rostliny šalvěje přeslenité (Salvia verticillata), který se objevil také v kultovním českém filmu o čarodějnici Saxaně, jež musela vypít odvar z babského ucha, aby “tady mohla zůstat”, což jistě mluví za vše…

V neposlední řadě babské ucho symbolizuje vzájemné sdílení a naslouchání moudrých žen, které jsou jedno velké “ucho”, aby se dozvěděly všechno, co jim může pomoci se uzdravit…

Co Babské ucho nepodporuje

Nebudu zveřejňovat takové terapie, postupy alternativní medicíny, nebo prostředky na detoxikaci, se kterými nesouhlasím, nebo které by mohly poškodit zdraví. Stejně tak nebudu propagovat konvenční a komerční farmaka a přípravky, ke kterým nemám žádný vztah či nevěřím v jejich prospěšnost pro zdraví. Naopak budu preferovat bylinné čaje a ryze bylinnou léčbu a další prostředky a techniky, se kterými mám dobré zkušenosti. V případě sporných léčebných postupů neručím za individuální kontraindikace a následky terapie prováděné neodborným přístupem. 

Jakékoliv vážnější příznaky a zdravotní potíže patří do rukou zkušeného odborného lékaře, případně chirurga. 

Nerada bych žádným způsobem poškodila jméno alternativní medicíny, o to se bohužel již stará dost jiných samozvaných léčitelů, kteří také za své “praktiky” berou nekřesťanské peníze. Zastávám názor, že pomáhat nemocným je třeba hlavně nezištně a s pokorou. 

Na závěr přidávám jedno z původních znění Hippokratovy přísahy:

“Přísahám při Apollonovi, bohu lékařství, při Aeskulapovi, Hygiei a Panacei i při všech bozích a bohyních a dovolávám se jejich svědectví, že podle svých sil a svědomí budu tuto přísahu a tyto závazky řádně zachovávat. 

Svého učitele v tomto umění budu ctít stejně jako své rodiče a vděčně mu poskytnu všechno nutné, ukáže-li se toho potřeba; také jeho potomky budu pokládat za bratry a budou-li se chtít naučit tomuto umění, vzdělám je v něm bez nároku na odměnu a jakékoliv závazky. Rovněž umožním jak svým synům a dětem svého učitele, tak žákům, kteří se slavnostně zavázali lékařskou přísahou, aby se podíleli na výuce a přednáškách i celé vědě, jinému však nikomu. 

Způsob svého života zasvětím podle svých sil a svědomí prospěchu nemocných a budu je chránit před každou úhonou a bezprávím. Ani prosbami se nedám pohnout k podání smrtícího léku, ani sám k tomu nedám nikdy podnět. Stejně tak neposkytnu žádné ženě prostředek k vyhnání plodu; zachovám vždy svůj život i své umění čisté a prosté každé viny. Neprovedu řez u žádného nemocného, který trpí kameny, ale odevzdám ho mužům v tomto oboru zkušeným. 

Ať přijdu do kteréhokoliv domu, vejdu tam jen ve snaze pomoci nemocným vyhýbaje se všemu podezření z bezpráví nebo z jakéhokoliv ublížení. Stejně tak budu vzdálen touhy po smyslových požitcích se ženami a muži, jak se svobodnými tak s otroky. Uvidím-li nebo uslyším-li při své lékařské praxi nebo v soukromém životě lidí něco, co by mělo být utajeno, pomlčím o tom a zachovám to jako tajemství.

  Budu-li tuto přísahu zachovávat a řádně plnit, nechť je mi dopřáno žít navždy šťastně, požívat úcty u všech lidí a těšit se z plodů svého umění. Jestliže ji však poruším a poskvrním, staniž se mi pravý opak.”


Komentáře

Oblíbené příspěvky